اقتصاد ژاپن و تاثیر بر اقتصاد آمریکا

قیمت : 0 ریال

بزرگترین صادرات ژاپن خودروها و قطعات، محصولات فولادی و نیمه هادی¬ها است. همانطور که جهان به سوی وسایل نقلیه الکتریکی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی حرکت می¬کند، اقتصاد ژاپن آسیب خواهد دید. وسایل نقلیه الکتریکی از یک سوم قطعات کمتر از خودروهای گازسوز استفاده می¬کنند. برای مقابله با این چالش¬ها، دولت ژاپن از تولیدکنندگان خواسته است که ساخت خودروهای متعارف را تا سال 2050 متوقف نمایند.
ثبت : 22/07/1398