رابطه بین نفت و دلار و طلا

قیمت : 0 ریال

افزایش قیمت نفت موجب کاهش ارزش پول ملی کشورهای واردکننده نفت و موجب افزایش ارزش پول کشورهای صادرکننده نفت می شود. برای مثال ارزش پول ملی کشور ژاپن که 98 درصد نفت مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند با افزایش قیمت نفت کاهش می یابد. بطور خلاصه با افزایش قیمت نفت، ارزش ین ژاپن کم می شود. این معادله درخصوص کشور آمریکا نیز صادق است. زیرا آمریکا جزو بزرگترین مصرف کنندگان نفت است و با افزایش قیمت نفت ارزش دلار آمریکا کم می شود.
ثبت : 22/07/1398